مرتب سازی بر اساس: جهت :
  • پروفیل ۴ کاناله گلد پی وی سی

    این پروفیل ها با رعایت ضخامت 2.3 میلی متری دیواره های اصلی، عرض 60 میلی متر و داشتن 4 محفظه تاثیر قابل توجهی در جلوگ...
  • پروفیل کشویی تک ریل

    این پروفیل ها با رعایت ضخامت 2.7 میلی متری دیواره های اصلی، با عرض فریم 105 میلی متر و داشتن 3 محفظه تاثیر قابل توجه...
  • پروفیل ۵ کاناله واناوین

    این پروفیل ها با رعایت ضخامت 2.7 میلی متری دیواره های اصلی، عرض 60 میلی متر و داشتن 5 محفظه تاثیر قابل توجهی در جلوگ...
بالا